Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Travel Noto, Vico Volturno 17, Noto, Siracusa 96017, Italië, e-mail: info@travelnoto.com, telefoon: +39 3792835047 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.travelnoto.com). (de dienst"). Door de Dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te openen of te gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de Dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN

Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden overdragen zonder uw toestemming te vragen, behalve in de beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

JOU RECHTEN

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@travelnoto.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot of gebruik te maken van de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd.

KOEKJES ENZ.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar onze Cookie beleid.

BEVEILIGING

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

LINKS VAN DERDEN EN GEBRUIK VAN UW INFORMATIE

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

KLACHTEN-/GEGEVENSBESCHERMINGSOFFICIER

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Travel Noto, Vico Volturno 17, Noto, e-mail: info@travelnoto.com. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 11 juli 2023
Ingangsdatum 11 juli 2023

nl_NLNederlands
×